pirmdiena, 2013. gada 26. augusts

LatSTE'2013 notiks!


LatSTE'2013 notiks! Sekojiet informācijai šeit LatSTE tīmekļa vietnē, precīzāka informācija gaidāma jau šīs nedēļas beigās!

Ja kāds uzņēmums/organizācija vai privātpersona vēlas finansiāli atbalstīt LatSTE organizēšanas pasākumus, lūdzam sazināties ar LatSTE dibinātājiem:
  • Aiju Cunsku (aijac@madara89.lv), Ainu Bērci (aina@oic.lv) vai Frīdi Sarceviču (fridis@skolotajs.lv)

otrdiena, 2012. gada 11. decembris

LatSTE'2013
Tiek izsludināts konkurss pasākuma
"Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcija LatSTE`2013" organizēšanai.
Cienījamie interesenti!
Aicinām pieteikties organizāciju, skolu, augstskolu, firmu, sadarbības grupu vai interešu kopu, kura vēlas organizēt pasākumu LatSTE`2013 (Latvijas Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija).
Kā ik gadu LatSTE pasākumam ir jānotiek skolu rudens brīvdienās.
Pieteikumā obligāti jānorāda:

  •  pasākuma tēma;
  •  pasākuma vieta;
  • darba metodes; 
  • paredzamais saturs;
  • tehniskais nodrošinājums;
  • iespējamie atbalstītāji.

Pieteikumā ir jāpamato, ar ko Jūs varat būt interesantāki par citiem pasākuma organizētājiem.
Īpašu uzmanību iesakām pievērst tieši LatSTE saturam – ko vēlaties piedāvāt savā LatSTE versijā, kādus jauninājumus vēlaties izmantot.
Pieteikumus gaidām līdz 2013. gada 1.februārim elektroniski uz LatSTE orgkomitejas e-pastiem: aina@oic.lv, aijac@lanet.lv vai fridis@skolotajs.lv
Konkursa rezultātus 2013.gada 15.februārī paziņosim LatSTE web lapā www.latste.lv un arī turpmāk palīdzēsim pasākuma organizēšanā.
Radošu darbu, veiksmi un daudz jauku ideju Jums novēl LatSTE dibinātāji:
Aina Bērce, Aija Cunska, Frīdis Sarcevičs

LatSTE (Latvijas Skolu Tehnoloģiju Ekspozīcija) ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas skolu dzīvē un valsts IKT pasākumu klāstā,
kurā piedalās no 300 līdz 1200 dalībniekiem un kura mērķi ir:
-        sekmēt zināšanu sabiedrības attīstību, daloties pieredzē par IKT izmantošanas iespējām mācību procesā;
-        iedrošināt skolotājus novitātēm;
-        ienest radošumu, sadarbību un inovācijas mācību procesā, izmantojot IKT rīkus;
-        izprast būtību, ka rītdienas skola nevar mācīt skolēnus ar vakardienas paņēmieniem.
LatSTEi nav teorētiskās bāzes un zinātniska pamatojuma, jo to radījām mēs paši – trīs Latvijas skolu (Auces vidusskola, Ogres Valsts ģimnāzija, Smiltenes ģimnāzija) skolotāji. Vēsturiski tas sākās 1997.gadā pasākuma „Baltic IT” laikā, kad kopā satikās 3 Latvijas skolotāji un matemātikas profesors Ivars Kalme no ASV, un 1998.gada jūlijā notika pirmais LatSTE pasākums Ogres Valsts ģimnāzijā trīs dienu garumā. Par būtiskākajiem pagriezieniem jeb akcentiem LatSTE vēsturē mēs uzskatām:
-        2000.gadu, kad pasākumā sāk piedalīties cilvēki ar īpašām vajadzībām, uzstājoties ar referātiem un prezentācijām;
-        2002.gadu, kad ar LU Neklātienes Matemātikas Skolas finansiālu atbalstu tiek sagatavota un izdota starptautiski atzīta referātu grāmata (pirmajā grāmatā bija 26 referāti un 133 lappuses);
-    2003.gadu, ka LatSTE notika Jelgavā (pirmo reizi ārpus Ogres, Smiltenes un Auces);
-    2005.gadu, kad pasākumā piedalījās 10 valstu pārstāvji un ar Microsoft Latvia atbalstu notika sinhronā tulkošana;
-      2007.gadu, kad savu desmit gadu jubileju LatSTE svinēja Ventspilī
Pasākuma organizētāji katru gadu mainās, lai dotu iespēju Latvijas skolām palepoties ar saviem IT veiksmes stāstiem un radošajiem skolotājiem: Ogres Valsts ģimnāzija (1998., 2001., 2004., 2008.), Smiltenes ģimnāzija (1999., 2002., 2005., 2009.), Auces vidusskola (2000., 2003., 2006., 2010.), Ventspils Digitālais Centrs (2007., 2011.), Pļaviņu Novada ģimnāzija (2012.).
Pēc pasākuma dalībnieku atsauksmēm LatSTE ir:
-        iespēja parādīt Latvijas kolēģiem savas jaunākās izstrādnes un dalīties pieredzē,
-     iespēja iepazīties ar jaunajiem pieejamajiem elektroniskajiem mācību materiāliem, ko piedāvā mūsu izdevniecības un grāmatu autori,
-        atstājusi neizdzēšamas pēdas Latvijas skolu informatizācijas procesā,
-        tālu pardzīvojusi valsts mēroga daudzmiljonu projektu LIIS,
-        palielinājusi mīlestības daudzumu Latvijas i-sabiedrībā,
-      veiksmes stāsts, kas vērsts uz izglītības sistēmu un katru skolotāju tikai ar vienu mērķi, lai viņš savā mācību priekšmetā ieviestu radošumu, sadarbību un inovācijas. IT tam ir tikai papildrīks,
-        arvien interesantāka, saturīgāka un vajadzīgāka,
-        pasākums, kas dod pedagogiem stimulu dažādot mācīšanas stilu,
-        viens no spilgtākajiem izglītības un tehnoloģiju sintēzes praktiskajiem piemēriem Latvijā,
-        vieta un laiks radošu meklējumu, izglītības inovāciju un sadarbības iespēju atklāšanai un veicināšanai,
-   vieta, kur izglītības praktiķi samēro savus novērojumus un vēlmes ar tehnoloģiju speciālistu piedāvājumu un varēšanu,
-        mācīšanās nākotnes skolai,
-  neierobežotas tehnoloģiju un inovāciju iespējas, kas ienāk skolā, lai mācību procesu padarītu interesantāku, mūsdienīgāku un klasē katrā mācību stundā atvērtu skolēnam pasauli.

svētdiena, 2012. gada 9. decembris

REVERIE Trading Group pagarina LatSTE īpašo piedāvājumu!

Uzklausot izteikto vēlmi iegādāties mācību tehnisko aprīkojumu par īpaši sarūpētajām cenām arī pēc akcijas termiņa beigām un novēlot Jums siltu, gaišu un mīlestības bagātu šo Ziemassvētku laiku - Pagarinām AKCIJAS termiņu līdz 18.01.2013!

Lejuplādēt informāciju par akciju (.pdf)

 – SIA „REVERIE Trading Group” komanda.

sestdiena, 2012. gada 3. novembris

LatSTE 2012 fotogrāfijās

.
Citas attēlu galerijas var skatīt vietnē plavinas.lv!

Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija - Andrejam Miķim

Tāļa Bērča balvas laureāts - Andrejs Miķis, Smiltenes ģimnāzija
2012. gada balvas laureāts Andrejs Miķis ir Smiltenes ģimnāzijas informātikas un fizikas skolotājs, direktora vietnieks informātikas jautājumos.

Viņa kandidatūru balvai izvirzīja ilggadējie Smiltenes ģimnāzijas darba kolēģi. Indra Sāmīte, sabiedrības “Tilde” biznesa attīstības direktore, viena no žūrijas loceklēm: “Skolotāja Andreja Miķa ieguldījums Smiltenes novada attīstībā informācijas tehnoloģiju jomā ir patiesas ievērības cienīgs. Pateicoties Andrejam, Smiltenes ģimnāzijā, bibliotēkā un Smiltenes novada domē ir izveidota moderna IT infrastruktūra. Kā IT nozares pārstāvji esam pateicīgi visiem informātikas skolotājiem, kuru ikdienas darbs nodrošina skolēniem kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību šajā jomā, jo tieši jaunās paaudzes zināšanas veidos mūsu valsts nākotni.”

Smiltenes ģimnāzijas pedagogi Andreju Miķi raksturo kā enerģisku un svaigām idejām bagātu kolēģi, kurš vienmēr tiecas uz jauniem izaicinājumiem IT izglītības jomā. Ik gadu skolotāja vadībā Smiltenes ģimnāzijas audzēkņi piedalās novada un valsts informātikas olimpiādēs. Paralēli darbam ģimnāzijā Andrejs Miķis ir izveidojis vairākus nozīmīgus IT projektus Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmā. Arī citi Latvijas informātikas skolotāji ikdienā izmanto Andreja Miķa izstrādātos IT risinājumus – dažādas programmas interaktīvai mācību priekšmetu apguvei.

pirmdiena, 2012. gada 29. oktobris

Liepājas Universitātes izstāžu zāles stendā

• Izglītojoša datorspēle visai ģimenei „Zaļais draugs”
Spēle par atkritumu apsaimniekošanas un dabas aizsardzības jautājumiem

• Izglītojoša datorspēle „Drošs ceļš” pamatskolas skolēniem
Spēle ceļu satiksmes noteikumu apguvei

• Izglītojoša datorspēle „Burtu režģis” pamatskolas skolēniem
Spēle ceļu satiksmes noteikumu apguvei

• Izglītojoša datorspēle „Izglāb UNILU!” pamatskolas skolēniem
Spēle par administratīvajiem noteikumiem

• Liepājas Universitātes Jauno zinātnieku skola
Pasākumu komplekss 7.-12.klašu skolēniem, kuriem ir interese par eksaktajām zinātnēm.

• Liepājas Universitātes sacensības matemātikā, fizikā, datorzinībās un programmēšanā
Matemātikas un fizikas sacensības notiek divreiz gadā – rudenī un pavasarī – 8.-9. un 10.-12.klašu skolēniem.
Datorzinātņu sacensības 7. un 10.-12.klašu skolēniem notiek pavasarī.

svētdiena, 2012. gada 14. oktobris

REVERIE Trading Group dāvana LatSTE dalībniekiem - interaktīva spēle


Interaktīvu multimediju risinājumu uzņēmums SIA "REVERIE Trading Group" svinīgai noskaņai un draudzīgākām attiecībām starp ekspozīcijas dalībniekiem dāvina interaktīvo futbola spēli.

Paralēli svinīgajām vakariņām LatSTE dalībniekiem būs iespēja atraktīvi un jauki pavadīt laiku, sacenšoties digitālā interaktīvā futbola spēlē. Labāko rezultātu guvušie dalībnieki katrs saņems patīkamu dāvanu no sarūpētā dāvanu fonda. Neaizmirsīsim arī par katru, kurš piedalīsies spēlē - spēles beigās tiks izlozēta galvenā balva.

Balvu fonds sarūpēts, pateicoties REVERIE Trading Group un EPSON Europe B.V. Baltic's Branch office Latvijas filiālei.